radno iskustvo

2018.–danas
Direktor: Neokod d.o.o. za savjetovanje, Brezovičkog odreda 24, Sisak (Hrvatska)

Vođenje konzultantske tvrtke za savjetovanje jedinica lokalne samouprave, trgovačkih društava i
ustanova u pogledu organizacijskog ustrojstva, ljudskih potencijala te savjetovanja u vezi s
poslovanjem i upravljanjem. U četiri godine upravljanja tvrtkom preko 150 partnera je koristilo usluge
trgovačkog društva Neokod d.o.o. za savjetovanje

2017.–2018.
Direktor: Papuk d.o.o., Orahovica, Vladimira Nazora 14, Orahovica (Hrvatska)

Kreiranje i razvoj načina poslovanja tvrtke u skladu s dugoročnim strategijama, organizacija i kontrola
rada pojedinih sektora tvrtke, poslovi na koordinaciji planiranja i izrade godišnjih, mjesečnih i
operativnih planova, analiza konkurencije i praćenje konkurentnosti tvrtke na tržištu, praćenje
financijske profitabilnosti tvrtke, određivanje dinamike razvoja i kreiranje razvojnih planova,
komunikacija sa strateškim partnerima

2016.–2017.
Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove
Gradskog vijeća: Grad Glina, Glina (Hrvatska)

Izrada akata za Gradsko vijeće Grada Gline, službenički odnosi, izrada ugovora iz stvarnog i
obveznog predmeta, poslovi zastupanja Grada Gline pred sudskim, upravnim i drugim državnim
tijelima, poslovi vezani uz tehničku organizaciju rada Upravnog odjela, poslovi vezani uz društvene
djelatnosti a naročito poslovi iz djelokruga odgoja, obrazovanja, kulture, predškolskog odgoja i
obrazovanja, udruga civilnog društva, koordiniranje rada ustanova kojima je osnivač Grad Glina,
sudjelovanje u izradi Proračuna, upravitelj Zaklade “Glina – grad hrvatske himne”

2015.–2016.
Pročelnik Stručne službe Grada Gline: Grad Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2, Glina (Hrvatska)

Organiziranje i koordiniranje rada u Stručnoj službi Grada Gline, stručna potpora radu Gradskog
vijeća i gradonačelnika u pripremi akata za Gradsko vijeće i gradonačelnika, zastupanje Grada Gline
pred sudovima, upravnim i drugim tijelima, provedba natječaja iz područja radnih odnosa i obveznih
odnosa, službenički odnosi za potrebe rada upravnih tijela, koordiniranje rada ustanova, poslovi
vezani uz nacionalne manjine, poslovi vezani uz odgoj, obrazovanje, vatrogastvo, sudjelovanje u
izradi financijskih dokumenata Grada Gline

2014.–2015.
Voditelj Odsjeka za poslove Skupštine: Sisačko-moslavačka županija, Sisak (Hrvatska)

Izrada općih i pojedinačnih akata za potrebe Županijske skupštine, župana i Stručne službe za
poslove Skupštine, župana i opće poslove, tajnik stalnih radnih tijela Županijske skupštine, pravni
poslovi za Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Županijsku koordinaciju za ljudska
prava, rješavanje u upravnom postupku do donošenja rješenja u prvostupanjskom i
drugostupanjskom postupku, izrada akata iz službeničkih odnosa, izrada mišljenja iz ovršnog prava
za potrebe rada drugih upravnih tijela, poslovi vezani uz informacijsku sigurnost, poslovi vezani uz
poslove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

2014.
Savjetnik za pravne poslove: Sisačko-moslavačka županija, Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak (Hrvatska)

Izrada općih i pojedinačnih akata za potrebe Županijske skupštine, župana i Stručne službe za
poslove Skupštine, župana i opće poslove, tajnik stalnih radnih tijela Županijske skupštine, pravni
poslovi za Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Županijsku koordinaciju za ljudska
prava, rješavanje u upravnom postupku do donošenja rješenja u prvostupanjskom i
drugostupanjskom postupku, izrada akata iz službeničkih odnosa, izrada mišljenja iz ovršnog prava
za potrebe rada drugih upravnih tijela, poslovi vezani uz informacijsku sigurnost, poslovi vezani uz
poslove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

2014.
Viši stručni suradnik za pravne poslove: Sisačko-moslavačka županija, Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak (Hrvatska)

Izrada općih i pojedinačnih akata za potrebe Županijske skupštine, župana i Stručne službe za
poslove Skupštine, župana i opće poslove, tajnik stalnih radnih tijela Županijske skupštine, pravni
poslovi za Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Županijsku koordinaciju za ljudska
prava, izrada akata iz službeničkih odnosa, izrada mišljenja iz ovršnog prava za potrebe rada drugih
upravnih tijela

2010.
Stručni suradnik za pravne poslove: Sisačko-moslavačka županija, Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak (Hrvatska)

Izrada akata za potrebe rada Županijske skupštine, župana, Stručne službe za poslove Skupštine,
župana i opće poslove, tajnik stalnih radnih tijela Županijske skupštine, pravni poslovi za potrebe rada
povremenih radnih tijela Županijske skupštine i župana, izrada akata iz službeničkih odnosa, izrada
pravnih mišljenja iz stvarnog, obveznog i trgovačkog prava za potrebe rada drugih upravnih tijela

2008.–2010.
Tajnik ustanove: Osnovna škola Braća Radić, Martinska Ves (Hrvatska)

Izrada općih i pojedinačnih akata Ustanove, poslovi vezani uz radne odnose radnika, izrada ugovora
iz područja obveznog, stvarnog i radnog prava, vođenje upravnog postupka, administrativni poslovi,
uredsko poslovanje, organizacija rada i nadzor rada tehničkog osoblja

Obrazovanje

•2016.–danas-Poslijediplomski doktorski studij: Javno pravo i javna   uprava – Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb   (Hrvatska)

•2018.-2020. Vanjski predavač na Pravnom fakultetu u   Zagrebu

•2011. Položen državni ispit-Ministarstvo uprave, Zagreb

•2002.-2008.
Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb (Hrvatska)

•2004.-Status iznimno uspješnog studenta

•2004.-Dobitnik državne stipendije, A kategorija – osobito nadareni studenti

•2005.-Status iznimno uspješnog studenta

•2005.-Nacional: top 100 studenata u Republici Hrvatskoj

•2008.-diplomirao na temu: “Američka borba za nezavisnost i donošenje Deklaracije o
nezavisnosti” s ocjenom odličan

•1998.–2002. Gimnazija Sisak, Sisak (Hrvatska)
Prosjek ocjena: 4,9 Oslobođen polaganja mature.

•1996.-1998. Predsjednik Vijeća učenika Gimnazije Sisak

•1990.–1998. Osnovna škola Galdovo, Sisak (Hrvatska)

osposobljavanje

•2012. Radno pravo, Edukacija za pravnike “Ovrha”

•2012. Edukacija za regionalne kontakt točke u suzbijanju diskriminacije

•2012. Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava
Diskriminacija i ostvarivanje prava nacionalnih manjina – član radne grupe

•2012. Ministarstvo pravosuđa, GONG
Sudjelovao u radionicama za pripremu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

•2012. Seminar “Praćenje i vrednovanje javnih politika” u sklopu projekta IPA 2008. – Inicijativa organizacija
civilnog društvaza promjene u anti-diskriminacijskoj politici

•2012.–2014. Projekt SPARK
Sudjelovao u projektu SPARK – korak prema vrhu u sklopu Comenius regio partnerstva – tajnik Projekta

•2013.–2014. Projekt FERTEO
Sudjelovao ispred Sisačko-moslavačke županije u projektu FERTEO – od jednakih prava k jednakim mogućnostima a vezan uz ostvarivanje prava pripadnika romske nacionalne manjine u području obrazovanja

•2013.–2017. Državno izborno povjerenstvo
Sudjelovao na svim radionicama Državnog izbornog povjerenstva vezano uz provođenje izbornih radnji

•2013.-2017. predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva Grada Gline, član gradskih i općinskih izbornih povjerenstava

•2010.–2016. Zaklada Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije Stjepana i Radića 36, Sisak (Hrvatska)
Tajnik Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije

•2010.–2017. Zaklada Viktorija za bolesnu djecu s područja Sisačko-moslavačke županije Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak (Hrvatska)
Tajnik Zaklade Viktorija za bolesnu djecu Sisačko-moslavačke županije

•2010.–2017. Županijska koordinacija za ljudska prava,Sisak  (Hrvatska)
Tajnik Županijske koordinacije za ljudska prava