Dio programa: urbanizam

U okviru urbanizma i urbanističkog planiranja, utjecaj na pozitivna kretanja gospodarskog, društvenog i kulturnog razvoja naše gradske zajednice nastojat ćemo ostvariti kroz sljedeće točke:

  • razvoj grada temeljen na prostornoj održivosti i unapređenju zelene infrastrukture radi stvaranja održivog, zdravog i pametnog grada, idelanog za kvalitetan život i rad
  • očuvanje okoliša temeljeno na zaštiti prirodnih i kulturnih dobara, što podrazumijeva revalorizaciju trenutnih odrednica zaštite te prirodne i kulturne baštine, osobito one graditeljske, koja je zapuštena i potresom katastrofalnih razmjera devastirana te kojoj treba novi pristup u načinu obnove, korištenja i revitalizacije
  • korištenje potencijala lokalnih prostornih osobitosti, koje trebaju dobiti na važnosti. Grad Sisak je izuzetno bogat arheološkim lokalitetima i vrijednostima i potaknut ćemo daljnje aktivnosti na realizaciji Arheološkog interpretacijskog centra u Sisku kao jedinstvenog u RH i realizaciji novih krajobrazno rekreacijskih zona poput SRC Topolovac
  • izrada i podupiranje razvojnih planova i strategija koje posebno potiče Europska unija kroz kohezijske fondove u dijelu zaštite okoliša, prometne infrastrukture i zelene infrastrukture u urbanim sredinama
  • stavljanje posebnog naglaska na zapuštene industrijske, prometne i vojne prostore za koje će biti osmišljena nova namjena kroz procese urbane obnove i brownfield investicije. Neki od planiranih primjera uključuju prenamjenu kompleksa Južne industrijske zone u novu poslovnu zonu te planiranje novog kamionskog terminala u južnom dijelu grada
  • intenziviranje suradnje na projektima na županijskoj i državnoj razini, poput pristaništa na rijeci Kupi za male brodice, plovni put do Siska i pozicioniranje grada kao riječne luke

Zdravo urbano planiranje ostvarit ćemo uključivanjem ciljeva višeg standarda u svim dokumentima prostornog uređenja na razini lokalne uprave i uključivanjem korisnika prostora u postupak donošenja dokumenata prostornog uređenja

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *