Dio programa: kultura

U svrhu očuvanja kulturnog identiteta, uzimajući pritom u obzir svu materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, opipljive i neopipljive vrijednosti lokalnog stanovništva i način prezentiranja istih, dio programa koji se odnosi na kulturu čine sljedeće stavke:

 • razvijanje i promocija kulturno-turističkih programa koji su privlačni širem regionalnom tržištu
 • povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja te  uključenje i motiviranje građana
 • razvoj kulturnog turizma povećanjem i proširenjem produkcije kulturnih i turističkih događaja te revitalizacijom kulturne baštine
 • unaprjeđenje destinacijske turističke infrastrukture i cilja
 • unaprjeđenje međunarodne turističke prepoznatljivosti
 • unaprjeđenje sustava odabira, provedbe i praćenja kulturnih programa i projekata u kulturi (Kulturno vijeće koje donosi odluke raspodjele sredstava vodeći se izvrsnosti udruga u kulturi)
 • omogućavanje inozemne mobilnosti i transfera dobre prakse
 • unaprjeđenje međunarodne suradnje provedbom prekograničnih kulturnih projekata
 • razvijanje kulturne međunarodne suradnje s prijateljskim gradovima.
 • provedba usavršavanja u području trendova u kulturi i kulturnom turizmu
 • jačanje postojećih kapaciteta ili angažiranje novih stručnjaka za prijavu projekata koji će se sufinancirati iz europskih fondova.
 • uspostava jedinstvenog internetskog portala za promidžbu svih kulturnih aktivnosti
 • unaprjeđenje komunikacije s publikom preko društvenih mreža
 • osmišljavanje i izrada kalendara kulturnih događanja na razini godine
 • osmišljavanje i provedba kulturno-obrazovnih programa približavanja umjetnosti i kulture djeci i mladima te rganizacija gostovanja u izvangradskom području i rubnim dijelovima grada
 • podupiranje realizacije „Dječjeg folklornog kampa“
 • osmišljavanje i uvođenje novih kulturno-turističkih itinerera

Predškolski odgoj

 • Primjerena valorizacija rada i približavanje višim standardima te povećanje plaća djelatnicima dječjih vrtića
 • Smanjenje cijene usluga vrtića 10 %
 • Usavršavanje i praćenje pedagoških trendova i standarda

Jedan od glavnih naših ciljeva na području kulture ogleda se u povećanju angažmana i privlačenja građana, posjetitelja i turista. Nastavit ćemo kvalitetnu provedbu već postojećih programa i proširiti je na regionalni i državni nivo.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *